Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_dochodcovia_minister_09Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v stredu 08. októbra 2014 zišli v sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou naši seniori, aby si spoločne zaspomínali na mnoho jarí i jesení, ktorými prešli a ktoré sa tak rýchlo minuli uprostred každodenných starostí a radostí života. Tento rok bolo toto podujatie ešte o to slávnostnejšie, že našu obec svojou návštevou poctil minister kultúry SR pán Mgr. Marek Maďarič.

Pán minister ihneď po svojom príchode prejavil živý záujem o aktuálne spoločenské i kultúrne dianie v našej obci a starostu obce Mgr. Antona Varechu požiadal i o predstavenie súčasných a taktiež i budúcich stavebných a investičných zámerov obce.
V sále kultúrneho domu ministra kultúry SR privítali seniori búrlivým potleskom. Pán minister vo svojom príhovore poďakoval za pozvanie a našich seniorov takpovediac „z prvej ruky“ informoval o sociálnych zvýhodneniach, ktoré vláda pripravuje pre seniorov a o dôležitýh opatreniach podporujúcich rozvoj regiónu Kysúc. Na záver príhovoru starosta obce Mgr. Anton Varecha  slávnostne ministrovi kultúry SR odovzdal len nedávno vydanú monografiu Vysoká nad Kysucou. Minister kultúry si so záujmom pozrel i pripravený kultúrny program, v ktorom sa predstavili so svojimi pásmami básní, piesní a tanca deti z materskej školy, žiaci ZŠ E. A. Cernana  a na záver programu vystúpila so svojim pásmom ľudových piesní ženská folklórna skupina Vysočanka.
Pán minister ihneď po svojom príchode prejavil živý záujem o aktuálne spoločenské i kultúrne dianie v našej obci a starostu obce Mgr. Antona Varechu požiadal i o predstavenie súčasných a taktiež i budúcich stavebných a investičných zámerov obce.
V sále kultúrneho domu ministra kultúry SR privítali seniori búrlivým potleskom. Pán minister vo svojom príhovore poďakoval za pozvanie a našich seniorov takpovediac „z prvej ruky“ informoval o sociálnych zvýhodneniach, ktoré vláda pripravuje pre seniorov a o dôležitýh opatreniach podporujúcich rozvoj regiónu Kysúc. Na záver príhovoru starosta obce Mgr. Anton Varecha  slávnostne ministrovi kultúry SR odovzdal len nedávno vydanú monografiu Vysoká nad Kysucou. Minister kultúry si so záujmom pozrel i pripravený kultúrny program, v ktorom sa predstavili so svojimi pásmami básní, piesní a tanca deti z materskej školy, žiaci ZŠ s MŠ E. A. Cernana v ústredí  a na záver programu vystúpila so svojim pásmom ľudových piesní ženská folklórna skupina Vysočanka.

{gallery}fotogaleria/Minister_kultury{/gallery}  

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo