Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

V poslednom kalendárnom mesiaci kalendárneho roka 2013 sa práce niesli v rozmanitom charaktere. Hlavné práce prebiehali na pohrebiskách obce, na miestnej komunikácií v smere: Furmanec – Vrchrieka a servisné práce verejného osvetlenia. Súčasťou však boli i práce na údržbe čistoty námestia obce a autobusových zastávok.

Sprístupnenie pohrebísk
Po prvej snehovej „nádielke“, zamestnanci prijatí v zmysle §50j, §52a začali dňa 9. 12. 2013 sprístupňovanie pohrebísk. Ako prvé sa sprístupnili hlavné chodníky, následne i vedľajšie chodníky. Ručné odhadzovanie snehu trvalo približne 3 dni, pričom práce sa začali na pohrebisku vo Vyšnom Kelčove, nakoľko tam bolo viac snehu ako v ústredí obce.
Údržba okolia cesty na Vrchrieku
V dôsledku preventívnych pred blížiacou sa zimnou údržbou miestnych komunikácií sa obec Vysoká nad Kysucou rozhodla odstrániť drevný porast presahujúci do profilu miestnej komunikácie smerom na Vrchrieku. Ten by pod vplyvom snehu a vetra mohol obmedziť vykonávanie zimnej údržby, čo by malo za následok zneprístupnenie miestnej časti Vrchrieka.
Servisné práce na verejnom osvetlení
Ani tento mesiac sa nezaobišiel bez servisných prác verejného osvetlenia. Zamestnanci uskutočnili servisné opravy verejného osvetlenia na týchto miestach:
Vyšný Kelčov: Rieka – Zátoka
Vyšný Kelčov: do Slončíkov
Vyšný Kelčov: u Košinari
Nižný Kelčov: Varechovský potok
Vrchrieka
Do Rekši
Nižný Koniec
K zrealizovaným opravám však pribudli i nutné výjazdy a opätovné spúšťanie verejného osvetlenia a výmena poistiek po pretrvávajúcich vetroch v závere mesiaca december.
Údržba miestnych komunikácií
V úvode mesiaca december prišiel, hlavne pre deti, tak dlho očakávný sneh. Zmenou počasia v dôsledku náhleho oteplenia a následných mrazov sa sneh premenil na poľadovicu.
Obec Vysoká nad Kysucou preto 6. 12. 2013 pristúpila k realizácii posypu prostredníctvom Slovenskej správy ciest a to priestor pred poštou, prístupovú komunikáciu k základnej a materskej škole a miestnu komunikáciu v Novej kolónii. Následne zamestnanci obce pristúpili k ručnému posypu námestia a miestnych komunikácií smerom k pohrebisku v ústredí, ku kostolu, smerom do Slončíkov, smerom do Zátoky a smerom na Vrchrieku. Situácia sa stabilizovala až pár dní pred Štedrým dňom, kedy došlo k otepleniu a roztopeniu ľadovej vrstvy.
Sprístupnenie autobusových zastávok
Kmeňoví zamestnanci sprístupnili v dňoch 12. a 13. 12. 2013 všetky autobusové zastávky počnúc od Vyšného Kelčova až po Semeteš. Cieľom bolo odstrániť zmrznutý ľad a sneh za pomoci traktora a tým sprístupniť autobusové zastávky cestujúcim. Zároveň sa vyčistili smetné koše a pozbierali odpadky v okolí autobusových zastávok.
Sprístupnenie pohrebísk
Po prvej snehovej „nádielke“, zamestnanci prijatí v zmysle §50j, §52a začali dňa 9. 12. 2013 sprístupňovanie pohrebísk. Ako prvé sa sprístupnili hlavné chodníky, následne i vedľajšie chodníky. Ručné odhadzovanie snehu trvalo približne 3 dni, pričom práce sa začali na pohrebisku vo Vyšnom Kelčove, nakoľko tam bolo viac snehu ako v ústredí obce.

{gallery}fotogaleria/Prace/2013/spristupnenie_pohrebisk{/gallery} 


Údržba okolia cesty na Vrchrieku
V dôsledku preventívnych opatrení pred blížiacou sa zimnou údržbou miestnych komunikácií sa obec Vysoká nad Kysucou rozhodla odstrániť drevný porast presahujúci do profilu miestnej komunikácie smerom na Vrchrieku. Ten by pod vplyvom snehu a vetra mohol obmedziť vykonávanie zimnej údržby, čo by malo za následok zneprístupnenie miestnej časti Vrchrieka. 
{gallery}fotogaleria/Prace/2013/Vyrezavanie_vrchrieka{/gallery}

Servisné práce na verejnom osvetlení
Ani tento mesiac sa nezaobišiel bez servisných prác verejného osvetlenia. Zamestnanci uskutočnili servisné opravy verejného osvetlenia na týchto miestach:
- Vyšný Kelčov: Rieka – Zátoka
- Vyšný Kelčov: do Slončíkov
- Vyšný Kelčov: u Košinari
- Nižný Kelčov: Varechovský potok
- Vrchrieka
- Do Rekši
- Nižný Koniec
K zrealizovaným opravám však pribudli i nutné výjazdy a opätovné spúšťanie verejného osvetlenia a výmena poistiek po pretrvávajúcich vetroch v závere mesiaca december.

Údržba miestnych komunikácií
V úvode mesiaca december prišiel, hlavne pre deti, tak dlho očakávný sneh. Zmenou počasia v dôsledku náhleho oteplenia a následných mrazov sa sneh premenil na poľadovicu. Obec Vysoká nad Kysucou preto 6. 12. 2013 pristúpila k realizácii posypu prostredníctvom Slovenskej správy ciest a to priestor pred poštou, prístupovú komunikáciu k základnej a materskej škole a miestnu komunikáciu v Novej kolónii. Následne zamestnanci obce pristúpili k ručnému posypu námestia a miestnych komunikácií smerom k pohrebisku v ústredí, ku kostolu, smerom do Slončíkov, smerom do Zátoky a smerom na Vrchrieku. Situácia sa stabilizovala až pár dní pred Štedrým dňom, kedy došlo k otepleniu a roztopeniu ľadovej vrstvy.
{gallery}fotogaleria/Prace/2013/Posyp_namestia{/gallery}


Sprístupnenie autobusových zastávok
Kmeňoví zamestnanci sprístupnili v dňoch 12. a 13. 12. 2013 všetky autobusové zastávky počnúc od Vyšného Kelčova až po Semeteš. Cieľom bolo odstrániť zmrznutý ľad a sneh za pomoci traktora a tým sprístupniť autobusové zastávky cestujúcim. Zároveň sa vyčistili smetné koše a pozbierali odpadky v okolí autobusových zastávok.
{gallery}fotogaleria/Prace/2013/Cistenie_zastavky{/gallery} 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada