TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_cyklotrasa_priprava2013_01Tak, ako ste sa mali možnosť dočítať v miestnych regionálnych týždenníkoch, myšlienkou výstavby cyklochodníka na trase Čadca – Makov sa starostovia dotknutých obcí spoločne s arch. Ing. Stanislavom Mikovčákom zaoberajú už niekoľko rokov.
Myšlienka „nabrala na intenzite“ v posledných dňoch a to predovšetkým vďaka Organizácii cestovného ruchu Kysuce, ktorej jedným zo zakladajúcich členov je i obec Vysoká nad Kysucou. 

Myšlienka „nabrala na intenzite“ v posledných dňoch a to predovšetkým vďaka Organizácii cestovného ruchu Kysuce, ktorej jedným zo zakladajúcich členov je i obec Vysoká nad Kysucou.  Tá vyčlenila v tomto kalendárnom roku finančné prostriedky na vytvorenie projektovej dokumentácie a úlohou jej prípravy poverila komisiu v zložení Ing. Marián Masnica – starosta obce Makov, Mgr. Anton Varecha – starosta obce Vysoká nad Kysucou, Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce Staškov, Ing. Milan Gura – primátor mesta Čadca.
Na poslednom stretnutí združenia Mikroregión Horné Kysuce, starostovia odsúhlasili projektovú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť pre územné rozhodnutie a zároveň bolo prijaté i uznesenie, ktoré každého starostu zaväzovalo prehodnotiť navrhovaný úsek s arch. Ing. Stanislavom Mikovčákom.
V utorok 19. novembra 2013 starosta obce spoločne s prednostom obecného úradu a s arch. Ing. Stanislavom Mikovčákom v teréne zmapovali a fyzicky prešli, kadiaľ bude cyklochodník trasovaný. Plánovaná trasa v našej obci povedenie popri rieke Kysuca, po súbežných miestnych komunikáciách a po novonavrhovaných trasách s cieľom, v čo najväčšej miere sa vyhnúť štátnej ceste. Trasovanie cyklochodníka v našej obci patrí medzi najzložitejšie, čo priamo vyplýva z geomorfológie územia a na trase Čadca – Makov zároveň obecou Vysoká nad Kysucou prechádza najdlhší úsek cyklochodníka – 6,92 km.
Je pravdou, že k cieľu vedie ešte dlhá a náročná cesta, ale najdôležitejšie je začať a vyvinúť maximálnu možnú snahu, aby sa tento zámer raz stal i realitou ...
Tá vyčlenila v tomto kalendárnom roku finančné prostriedky na vytvorenie projektovej dokumentácie a úlohou jej prípravy poverila komisiu v zložení Ing. Marián Masnica – starosta obce Makov, Mgr. Anton Varecha – starosta obce Vysoká nad Kysucou, Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce Staškov, Ing. Milan Gura – primátor mesta Čadca.
Na poslednom stretnutí združenia Mikroregión Horné Kysuce, starostovia odsúhlasili projektovú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť pre územné rozhodnutie a zároveň bolo prijaté i uznesenie, ktoré každého starostu zaväzovalo prehodnotiť navrhovaný úsek s arch. Ing. Stanislavom Mikovčákom.
V utorok 19. novembra 2013 starosta obce spoločne s prednostom obecného úradu a s arch. Ing. Stanislavom Mikovčákom v teréne zmapovali a fyzicky prešli, kadiaľ bude cyklochodník trasovaný. Plánovaná trasa v našej obci povedenie popri rieke Kysuca, po súbežných miestnych komunikáciách a po novonavrhovaných trasách s cieľom, v čo najväčšej miere sa vyhnúť štátnej ceste. Trasovanie cyklochodníka v našej obci patrí medzi najzložitejšie, čo priamo vyplýva z geomorfológie územia a na trase Čadca – Makov zároveň obcou Vysoká nad Kysucou prechádza najdlhší úsek cyklochodníka – 6,92 km.
Je pravdou, že k cieľu vedie ešte dlhá a náročná cesta, ale najdôležitejšie je začať a vyvinúť maximálnu možnú snahu, aby sa tento zámer raz stal i realitou ...

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo