TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_otvorenie_ihriska_hk2013_17Radostný smiech, nespútaný pohyb, množstvo aktivít, či veselé džavotanie - takto si hádam všetci predstavujeme detské šťastie. Šťastím pre dospelých je to, ak sa o detské šťastie môžu pričiniť sami. Veď na svete niet nič krajšieho ako šťastná iskra v očiach detí a vyčarenie tejto iskry či pocitu príjemného šťastia bolo i hlavným cieľom realizácie projektu „Revitalizácia destkého ihriska pre mentálne postihnuté deti zo špeciálnej triedy ZŠ Horný Kelčov a deti materskej školy.“

Priestor detského ihriska v miestnej časti Vyšný Kelčov, ktorá je súčasťou obce Vysoká nad Kysucou, predstavuje špecifickú zónu, v ktorej sa vzájomne stretávajú deti z materskej školy, ZŠ Horný Kelčov a deti z detského domova.
Práve tu môžu realizovať svoje voľnočasové aktivity prostredníctvom hry a pohybu.
Povetrnostné podmienky a zub času spôsobili, že mnohé zo zariadení začali pri ich používaní predstavovať bezpečnostné riziko.
Snahou miestnej samosprávy bolo nájsť vhodný mechanizmus financovania jeho nutnej rekonštrukcie. Obec Vysoká nad Kysucou preto využila možnosť zapojiť sa do grantovej výzvy Nadačného fondu KIA Motors Slovakia a prostredníctvom Nadácie PONTIS podala dňa 26. 4. 2013 projekt na jeho rekonštrukciu. Podaným projektom sa obec uchádzala o grant vo výške 2 500 EUR s 39,9% spoluúčasťou. V záverečnom hodnotení bol projekt posúdený ako úspešný, avšak výška prideleného grantu bola znížená na sumu 1 500 EUR.
Skutočnosť krátenia požadovaného grantu však nijako nezmenila odhodlanie obce detské ihrisko zrekonštruovať.
Každodenná realita nás však učí, že sny a túžby sa rodia veľmi ťažko. K počiatočnému problému s nedostatkom voľných pracovných síl z dôvodu realizácie množstva obecných prác sa neskôr pridalo i nevyspitateľné počasie.
Ale, i v tomto prípade platilo – kde je vôľa tam je i cesta ... a v stredu 6. novembra 2013 sa mohla uskutočniť malá slávnosť odovzdania detského ihriska do užívania.
Pozvanie na túto vzácnu udalosť prijalli vzácni hostia JUDr. Milan Rebroš – prednosta okresného úradu v Čadci a PaeDr. Andrea Šimurdová – poslankyňa VÚC a starostka obce Skalité, ktorí spoločne so starostom obce Mgr. Antonom Varechom sávnostne prestrihli stuhu, ako symbolický vstup na zrekonštruované detské ihrisko.
V krásnom a úprimnom kultúrnom programe vystúpili deti z alokovanej triedy materskej školy vo Vyšnom Kelčove deti zo ZŠ Horný Kelčov, ktorých vystúpenie potleskom a chválou ocenili nie len pozvaní hostia, ale i pedagógovia a zúčastnení rodičia.
Úprimné poďakovanie patrí pánovi Stanislavovi Ševčíkovi – zamestnancovi spoločnosti KIA Motors Slovakia, bez ktorého pomoci pri tvorbe a podpore projektu by sa toto dielo nepodarilo zrealizovať, prednostovi obecného úradu a zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou, ktorí realizovali stavebné práce, pani riaditeľke MŠ Vysoká nad Kysucou Helene Fulierovej za cenné rady, zamestnancom ZŠ Horný Kelčov za pomoc pri realizácii projektu a v neposlednej miere i dodávateľskej spoločnosti Playsystem z Košíc.
Nech je teda toto zrekonštruované ihrisko miestom, kde sa bude rodiť detské šťastie ...
{gallery}fotogaleria/Bordel{/gallery}
Priestor detského ihriska v miestnej časti Vyšný Kelčov, ktorá je súčasťou obce Vysoká nad Kysucou, predstavuje špecifickú zónu, v ktorej sa vzájomne stretávajú deti z materskej školy, ZŠ Horný Kelčov a deti z detského domova. 
Práve tu môžu realizovať svoje voľnočasové aktivity prostredníctvom hry a pohybu.Povetrnostné podmienky a zub času spôsobili, že mnohé zo zariadení začali pri ich používaní predstavovať bezpečnostné riziko.
Snahou miestnej samosprávy bolo nájsť vhodný mechanizmus financovania jeho nutnej rekonštrukcie. Obec Vysoká nad Kysucou preto využila možnosť zapojiť sa do grantovej výzvy Nadačného fondu KIA Motors Slovakia a prostredníctvom Nadácie PONTIS podala dňa 26. 4. 2013 projekt na jeho rekonštrukciu. Podaným projektom sa obec uchádzala o grant vo výške 2 500 EUR s 39,9% spoluúčasťou. V záverečnom hodnotení bol projekt posúdený ako úspešný, avšak výška prideleného grantu bola znížená na sumu 1 500 EUR. 
Skutočnosť krátenia požadovaného grantu však nijako nezmenila odhodlanie obce detské ihrisko zrekonštruovať.
Každodenná realita nás však učí, že sny a túžby sa rodia veľmi ťažko. K počiatočnému problému s nedostatkom voľných pracovných síl z dôvodu realizácie množstva obecných prác sa neskôr pridalo i nevyspitateľné počasie.
Ale, i v tomto prípade platilo – kde je vôľa tam je i cesta ... a v stredu 6. novembra 2013 sa mohla uskutočniť malá slávnosť odovzdania detského ihriska do užívania.
Pozvanie na túto udalosť prijali vzácni hostia JUDr. Milan Rebroš – prednosta okresného úradu v Čadci a PaeDr. Andrea Šimurdová – poslankyňa VÚC a starostka obce Skalité, ktorí spoločne so starostom obce Mgr. Antonom Varechom sávnostne prestrihli stuhu, ako symbolický vstup na zrekonštruované detské ihrisko.
V krásnom a úprimnom kultúrnom programe vystúpili deti z alokovanej triedy materskej školy vo Vyšnom Kelčove deti zo ZŠ Horný Kelčov, ktorých vystúpenie potleskom a chválou ocenili nie len pozvaní hostia, ale i pedagógovia a zúčastnení rodičia.
Úprimné poďakovanie patrí pánovi Stanislavovi Ševčíkovi – zamestnancovi spoločnosti KIA Motors Slovakia, bez ktorého pomoci pri tvorbe a podpore projektu by sa toto dielo nepodarilo zrealizovať, prednostovi obecného úradu a zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou, ktorí realizovali stavebné práce, pani riaditeľke MŠ Vysoká nad Kysucou Helene Fulierovej za cenné rady, zamestnancom ZŠ Horný Kelčov za pomoc pri realizácii projektu a v neposlednej miere i dodávateľskej spoločnosti Playsystem z Košíc.
Nech je teda toto zrekonštruované ihrisko miestom, kde sa bude rodiť detské šťastie ... 

Na tomto mieste vám prinášame niekoľko fotografií z tejto malej a predsa veľkej udalosti ...
{gallery}fotogaleria/Materska_skola/Otvorenie_detskeho_ihriska_vhk{/gallery}

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo