TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

V letných mesiacoch tohto kalendárneho roka realizovala SSE a.s. výstavbu kioskovej trafostanice z dôvodu posilnenia elektrickej siete v časti na Kameneci a u Arnolda.
V rámci spolupráci následných prác sa zrodila spoločná dohoda obce Vysoká nad Kysucou a SSE a.s., ktorej výsledkom bolo prečistenie odvodňovacej priekopy, pozdĺž ktorej bol kábel uložený do zeme.
thumb_priekopa_furmanec2013_03V letných mesiacoch tohto kalendárneho roka realizovala SSE a.s. výstavbu kioskovej trafostanice z dôvodu posilnenia elektrickej siete v časti na Kameneci a u Arnolda.V rámci spolupráci následných prác sa zrodila spoločná dohoda obce Vysoká nad Kysucou a SSE a.s., ktorej výsledkom bolo prečistenie odvodňovacej priekopy, pozdĺž ktorej bol kábel uložený do zeme.

Severoslovenská energetika a.s. poskytla na práce báger na výkop zeminy a obec zabezpečila traktor s vlečkou na odvoz zeminy. Zrealizované hrubé práce napokon dokončila obec prostredníctvom pracovníkov prijatých v zmysle §52 – aktivačné práce. Pracovníci museli odstrániť konáre vŕb, obnažiť korene a  spätne poukladať betónovú dlažbu v priekope.
{gallery}fotogaleria/Prace/2013/Priekopy/Vrchrieka2{/gallery}

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo