TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_zkontajnery_hranica_01Na podnet mnohých obyvateľov našej obce a zároveň i turistov a chatárov obec od 28.8.2013 „posilnila“ zberné miesto Vyšný Kelčov – Hranica o ďalší kontajner o objeme 1100 l.

Je však absolútnou nezodpovednosťou a aroganciu zo strany niektorých jednotlivcov, že i pri umiestnenom kontajneri dokážu vytvoriť divokú skládku. Aj toto dokážu vytvoriť ľudia:
{gallery}fotogaleria/Bordel{/gallery}
Obec Vysoká nad Kysucou prostredníctvom svojich zamestnancov vyvíja enormnú snahu udržiavať čistotu na jej území. V dňoch 27. - 28. 8. 2013 obec zrealizovala neplánovaný zber odpadu v okolí kontajnerov VOK a 1100l.
Treba však konštatovať, že za posledné obdobie je vidieť radikálny nárast tvorby odpadov v obci a to predovšetkým na miestach, kde sú umiestnené kontajnery na TKO.
V tomto prípade si však každý z nás musí uvedomiť, že na likvidáciu takýchto „skládok“ sa skladáme všetci a ich zlikvidovanie je omnoho drahšie ako vývoz ktoréhokoľvek kontajnera.


Je však absolútnou nezodpovednosťou a aroganciu zo strany niektorých jednotlivcov, že i pri umiestnenom kontajneri dokážu vytvoriť divokú skládku. Aj toto dokážu vytvoriť ľudia: 
{gallery}fotogaleria/TKO/Neporiadok/Rieka{/gallery} 
Obec Vysoká nad Kysucou prostredníctvom svojich zamestnancov vyvíja enormnú snahu udržiavať čistotu na jej území. V dňoch 27. - 28. 8. 2013 obec zrealizovala neplánovaný zber odpadu v okolí kontajnerov VOK a 1100l. Treba však konštatovať, že za posledné obdobie je vidieť radikálny nárast tvorby odpadov v obci a to predovšetkým na miestach, kde sú umiestnené kontajnery na TKO.
V tomto prípade si však každý z nás musí uvedomiť, že na likvidáciu takýchto „skládok“ sa skladáme všetci a ich zlikvidovanie je omnoho drahšie ako vývoz ktoréhokoľvek kontajnera.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo