Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Snahou obce, v zastúpení starostom obce Mgr. Antonom Varechom, je pomôcť občanom nielen v pracovných, ale i v ekonomických možnostiach. I preto obec v maximálne možnej miere využíva dostupné možnosti a dňa 2. 11. 2012 sa na pracovisku objavili noví pracovníci prijatí v zmysle §52 a §52a.

Ich aktivitu ste mohli doposiaľ sledovať pri hrabaní lístia v okolí kostola, fary, pošty, pohrebiska a obecného úradu, ako aj pri zbere veľkoobjemového odpadu či prác zameraných na boj proti cudzím inváznym rastlinám, ako je napríklad Pohánkovec Japonský.
Pracovníci sú prijatí podľa termínovanej dohody s UPSVaR v Čadci na dobu určitú, a to od 1. 11. 2012 do 30. 4. 2013. Ich potenciál a schopnosti budú využité pri zimných mesiacoch na celkovú údržbu námestia a okolitých objektov v obci.
Ich aktivitu ste mohli doposiaľ sledovať pri hrabaní lístia v okolí kostola, fary, pošty, pohrebiska a obecného úradu, ako aj pri zbere veľkoobjemového odpadu či prác zameraných na boj proti cudzím inváznym rastlinám, ako je napríklad Pohánkovec Japonský. Pracovníci sú prijatí podľa termínovanej dohody s UPSVaR v Čadci na dobu určitú a to od 1. 11. 2012 do 30. 4. 2013. Ich potenciál a schopnosti budú využité pri zimných mesiacoch na celkovú údržbu námestia a okolitých objektov v obci.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo