TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_kanalizacia_ds_10V zmysle výzvy od spoločnosti SEVAK a platného Všeobecne-záväzného nariadenia obce Vysoká nad Kysucou o pripájaní sa na sieť verejnej kanalizácie, začali zamestnanci obce s prácami spojenými s pripojením poslednej verejnej budovy patriacej obci Vysoká nad Kysucou na sieť verejnej kanalizácie.

Výkopové práce sa začali 11. 10. 2012 ťažkým hľadaním „vypustenej“ kanalizačnej prípojky v tesnej blízkosti štátnej cesty. Po obnažení prípojky (cca 1,5m pod úrovňou cesty) sa presne vytýčila trasa kadiaľ pôjde kanalizačné potrubie. Pokládku potrubia a vyriešenie náročného prepojenia existujúceho kanalizačného výstupu, realizovali kmeňoví zamestnanci obce. Práce boli ukončené 22. 10. 2012. Ich ukončením Obec Vysoká nad Kysucou definitívne zavŕšila finančne náročnú časť investícií spojenú s pripájaním verejných budov a to budovy obecného úradu a kultúrneho domu, budovy bytového domu, budovy zdravotného strediska, budovy materskej školy, dvoch základných škôl a konečne i budovy domu služieb na sieť verejnej kanalizácie.
{gallery}fotogaleria/Bordel{/gallery}
Výkopové práce sa začali 11. 10. 2012 ťažkým hľadaním „vypustenej“ kanalizačnej prípojky v tesnej blízkosti štátnej cesty. Po obnažení prípojky (cca 1,5m pod úrovňou cesty) sa presne vytýčila trasa kadiaľ pôjde kanalizačné potrubie. Pokládku potrubia a vyriešenie náročného prepojenia existujúceho kanalizačného výstupu, realizovali kmeňoví zamestnanci obce.
Práce boli ukončené 22. 10. 2012. Ich ukončením Obec Vysoká nad Kysucou definitívne zavŕšila finančne náročnú časť investícií spojenú s pripájaním verejných budov a to budovy obecného úradu a kultúrneho domu, budovy bytového domu, budovy zdravotného strediska, budovy materskej školy, dvoch základných škôl a konečne i budovy domu služieb na sieť verejnej kanalizácie.
{gallery}fotogaleria/Prace/2012/Kanalizacia/Dom_sluzieb{/gallery}

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo