Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_cesta_jedlovnik_01V snahe využiť pracovný potenciál prijatých pracovníkov a taktiež i letné počasie, začala obec s realizáciu prác, ktorých účelom bude jednoduchšie a kvalitnejšie rozorávanie snehu na niektorých miestnych komunikáciách. Ide o práce počas ktorých pracovníci vyrezávajú kroviny nachádzajúce sa v tesnej blízkosti miestnych komunikácií.

Dňa 10.7.2012 začalo s vrezávaním krovín pozdĺž miestnej komunikácie do Jedľovníka. Zamestnanci prijatí v zmysle §50j  pod dozorom kmeňových pracovníkov obce spoločne realizovali vyrezávanie krovín, ktoré v zime spôsobovali komplikácie pri rozorávaní snehu. Prioritou je odstrániť tie kroviny, ktoré by pod ťarchou snehu mohli potencionálne zatarasiť cestu tak, ako tomu bolo i počas tohtoročnej snehovej kalamity.
Vyrezané kroviny budú po vyschnutí zoštiepkované priamo na mieste.
Dňa 10. 7. 2012 začalo s vyrezávaním krovín pozdĺž miestnej komunikácie do Jedľovníka. Zamestnanci prijatí v zmysle §50j  pod dozorom kmeňových pracovníkov obce spoločne realizovali vyrezávanie krovín, ktoré v zime spôsobovali komplikácie pri rozorávaní snehu. Prioritou je odstrániť tie kroviny, ktoré by pod ťarchou snehu mohli potencionálne zatarasiť cestu tak, ako tomu bolo i počas tohtoročnej snehovej kalamity.  Vyrezané kroviny budú po vyschnutí zoštiepkované priamo na mieste.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo