TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

V snahe zlepšiť elektronické služby v obci dňa 11.7. pracovníci obecného úradu vypomáhali spoločnosti TES Media s.r.o s naťahovaním optického kábla v časti od Janetkovského potoka až po Starú cestu.

Dôvodom natiahnutia nového 24 vlákovného kábla je fakt, že po strhnutí pôvodného optického kábla v tomto úseku pred niekoľkými rokmi, bol poškodený úsek nahradený 8 vláknovým káblom, čo v súčasnej dobe pri zvýšenej programovej štruktúre, internete a HD balíku TV programov je absolútne nepostačujúce a najviac zníženie kvality televízneho signálu pociťujú niektoré domácnosti vo Vyšnom Kelčove.
Práce realizovali zamestnanci obce spoločne s pracovníkmi spoločnosti TES Media s.r.o., nakoľko takáto spolupráca je pre obec ekonomicky výhodná.
Dôvodom natiahnutia nového 24 vlákovného kábla je fakt, že po strhnutí pôvodného optického kábla v tomto úseku pred niekoľkými rokmi, bol poškodený úsek nahradený 8 vláknovým káblom, čo v súčasnej dobe pri zvýšenej programovej štruktúre, internete a HD balíku TV programov je absolútne nepostačujúce a najviac zníženie kvality televízneho signálu pociťujú niektoré domácnosti vo Vyšnom Kelčove.
Práce realizovali zamestnanci obce spoločne s pracovníkmi spoločnosti TES Media s.r.o., nakoľko takáto spolupráca je pre obec ekonomicky výhodná.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo