Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_jarna_ocista2012_02Počas krásnych jarných dní na prelome mesiacov apríl – máj 2012 sa aktivační pracovníci vo Vyšnom Kelčove pustili do jarnej očisty cintorína. Po analýze a preskúmaní potrebných prác sa vedenie obce rozhodlo pre nasledujúce činnosti, z ktorých niektoré už sú dokončené a na niektorých sa stále pracuje:

1. Pozbieranie odpadkov, kahancov a kameňov okolo hrobov ako aj v celkom okolí cintorína.
2. Splanírovanie zeminy pred Domom nádeje a „krtincov“ na južnej strane cintorínu.
3. Vyrezanie drobného drevného porastu a náletových kríkov.
4. Úprava a pohrabanie strmého brehu pri vstupe na cintorín.
5. Čistenie brehov Kelčovského potoka od mosta k Domu nádeje smerom k mostu u pani Papajovej.
6. Naloženie nachystaných hromád drevného odpadu na vlečku a jeho odvoz.
7. Kosenie cintorína.
8. Oprava poškodeného oplotenia.
Vďaka priaznivému počasiu sa prvé štyri pracovné úlohy už podarilo dokončiť a priniesli skrášlenie cintorína. Aktuálne prebieha čistenie brehov Kelčovského potoka a odvoz drevného odpadu. Tento úsek je svojho rozsahu najväčší a pre celkovú náročnosť práce značne komplikovaný.
Posledné dve pracovné úlohy sa budú realizovať v závistlosti od počasia v blízkej budúcnosti.
Očistné práce prebiehali i na Nižnom konci. Aktivační pracovníci tu prečistili koryto „hraničného“ potoka v úseku medzi štátnou cestou II/487 a železničnou traťou. Z koryta potoka boli vyzbierané všetky odpadky, odstránené suché konáre brehových porastov, ktoré hatili jeho tok a samotný potok bol ručne prehĺbený a vyčistený od nánosov.
1. Pozbieranie odpadkov, kahancov a kameňov okolo hrobov ako aj v celkom okolí cintorína.
2. Splanírovanie zeminy pred Domom nádeje a „krtincov“ na južnej strane cintorínu.
3. Vyrezanie drobného drevného porastu a náletových kríkov.
4. Úprava a pohrabanie strmého brehu pri vstupe na cintorín.
5. Čistenie brehov Kelčovského potoka od mosta k Domu nádeje smerom k mostu u pani Papajovej. 
6. Naloženie nachystaných hromád drevného odpadu na vlečku a jeho odvoz.
7. Kosenie cintorína.
8. Oprava poškodeného oplotenia.Vďaka priaznivému počasiu sa prvé štyri pracovné úlohy už podarilo dokončiť a priniesli skrášlenie cintorína. Aktuálne prebieha čistenie brehov Kelčovského potoka a odvoz drevného odpadu. Tento úsek je svojho rozsahu najväčší a pre celkovú náročnosť práce značne komplikovaný.
Posledné dve pracovné úlohy sa budú realizovať v závistlosti od počasia v blízkej budúcnosti.

Očistné práce prebiehali i na Nižnom konci. Aktivační pracovníci tu prečistili koryto „hraničného“ potoka v úseku medzi štátnou cestou II/487 a železničnou traťou. Z koryta potoka boli vyzbierané všetky odpadky, odstránené suché konáre brehových porastov, ktoré hatili jeho tok a samotný potok bol ručne prehĺbený a vyčistený od nánosov.

{gallery}fotogaleria/Prace/2012/Jarne_skraslovanie{/gallery} 

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo