Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_optika0026Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou na svojom zasadnutí dňa 16. 8. 2011 prerokovalo a schválilo výsledok jednaní medzi obcou Vysoká nad Kysucou, spoločnosťou TES Media a.s., ktorá je prevádzkovateľom obecnej káblovej televízie a mestom Turzovka, ktorých bol spoločný technický zámer prepojiť optickým káblom obe existujúce káblové televízie a spoločne využívať modernú televíznu ústredňu v meste Turzovka.

Výhodou tohto spojenia je predovšetkým možnosť prijímania širšieho portfólia televíznych staníc, prijímanie televíznych staníc v digitálnej kvalite a predovšetkým viesť v sieti káblovej televízii i internet. Dôležitým je však fakt, že v tomto prípade neboli nutné žiadne vstupné finančné náklady zo strany obce, nakoľko dokončené dielo bude postupne finančne kryté z jeho samotnej prevádzky.
Fyzické naťahovanie optického kábla realizovali zamestnanci obce v dňoch od 6. 9. do 8. 9. 2011, kedy sa im v rekordne krátkom čase podarilo bez akýchkoľvek technických komplikácií  natiahnuť viac ako 3 km optického kábla.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo