Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

V priebehu posledného júlového a prvého augustového týždňa v dňoch od 25. 7. 2011 do 5. 8. 2011 zrealizovali pracovníci obce plánované údržbárske práce.
Ako prvé sa zamestnancom obce podarilo dokončiť prekládku vedenia miestneho rozhlasu  pani Banekovej vo Vyšnom Kelčove a následne demontovať skorodované železné stĺpy.

Taktiež bola dokončená i ďalšia prekládka vedenia, tento krát vedenia káblovej televízie u pána Pavlicu vo Vyšnom Kelčove. Podperný stĺp bol v jednom prípade  premiestnený a opätovne osadený a druhý vyrovnaný a stabilizovaný. Súbežne s týmito prácami boli taktiež dokončené práce na premiestnení koncového svetla v osade Slončíky.
Nástup „letného“ počasia v úvode mesiaca august, umožnil zamestnancom obce opätovne pokračovať na prácach súvisiacich s údržbou verejnej zelene.
V snahe ochrániť miestne komunikácie pred stekajúcou dažďovou vodou, zrealizovali zamestnanci obce v priebehu posledného júlového a prvého augustového týždňa vyčistenie odvodňovacích rigolov obojstranne pozdĺž miestnej komunikácie U Liskov v celej jej dĺžke a následne i časť odvodňovacieho rigola smerom na Skalu. Obdobné práce boli taktiež vykonané v osade Škradné, kde boli vyčistené odvodňovacie priekopy po oboch stranách miestnej komunikácie, v jej záverečnom cca 300 m stúpaní.
V časti obce Nižný Koniec bolo zrealizované vykosenie Gajdicovského potoka, ktorý je pripravený na realizáciu protipovodňových opatrení v rámci schváleného Prvého realizačného projektu protipovodňových aktivít. Väčšina spomenutých prác prebiehala v nepriaznivom daždivom počasí.

Vyčistenie a vykopanie odvodňovacich priekop v osade U Liskov
{gallery}fotogaleria/Vystavba/Priekopa_Liskov{/gallery}

Vyčistenie a vykopanie odvodňovacich priekop v osade Škradné
{gallery}fotogaleria/Vystavba/Priekopa_Skradne{/gallery}

Vyčistenie a vykopanie odvodňovacich priekop smerom do osady Slončíky
{gallery}fotogaleria/Vystavba/Priekopa_Slonciky{/gallery}


Pracovníci prijatí na aktivačné práce v ostatných dňoch zrealizovali okrem zberu pokosenej trávy a údržby čistoty a poriadku, vyrezanie a vyzbieranie krovín pozdĺž oplotenia cintorína v ústredí z jeho východnej a južnej strany.
{gallery}fotogaleria/Vystavba/Cintorin{/gallery}

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo