Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Vysoká nad Kysucou vyvíja potrebné administratívne kroky a má záujem zapojiť sa v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska do programu distribúcie potravín pre osoby, ktoré majú nižší dôchodok ako 305 EUR, alebo poberajú dávku v hmotnej núdzi.

Žiadame občanov, ktorých sa to týka, aby priniesli na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou do Kancelárie prvého kontaktu, Bc. Monike Horňákovej, alebo na úsek sociálnych vecí, Margite Kubačákovej, fotokópiu výmeru o výške dôchodku a z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Turzovke potvrdenie, že poberajú dávku v hmotnej núdzi.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo