Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor


Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou  je úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované.

pdfVZN č. 3/2015856.89 KB30/06/2015, 11:16

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo