Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2002 zo schôdze OZ konanej dňa 18. 10. 2002 vo Vysokej nad Kysucou.


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. žiadosť Davida Šmíru, obchodného zástupcu firmy Labyrint s.r.o. o preplatenie sumy za nákup podlahovej krytiny do miestnosti bývalej opravy obuvi, ktorá ma bola Uznesením OZ č. 4/2002 schválená ako kancelárske priestory
2. žiadosť Petra Pšenicu majiteľa prevádzky KVETINÁRSTVO o prenajatie priestoru garáže Domu služieb za účelom rozšírenia prevádzky o poskytovanie pohrebných služieb
3. žiadosť MŠ Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie hračiek pre deti
4. žiadosť riaditeľky MŠ Vysoká nad Kysucou o zváženie (zníženie) funkčného príplatku z dôvodu obáv o nevyplatenie miezd zamestnancom MŠ
5. informáciu starostu obce o finančnej situácii Obecného úradu v súvislosti s delimitovanými školskými zariadeniami
6. žiadosť p. Boženy Strkáčovej, ktorú tlmočil starosta obce o poskytnutie finančných prostriedkov na dostavbu rodinného domu
7. ústnu žiadosť Vadimíra Sojku vodiča sanitky, ktorú tlmočila poslankyňa p. Vlasta Gajdicová o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu sanitky
8. informáciu starostu obce o prípravách programu pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša
9. 49 žiadostí o pridelenie obecného bytu:
Ďurčanský Ján, Ehlová antónia, Ježíková Sláva, Varecha Anton, Belová Kamila, Kyselová Zuzana, Kysela Jozef, Vagenfal Miroslav a Martina, Nemec Emil, Pavlíková Anna, Smieško Michal, Sojková Tatiana, Kováčiková Mária, Meheš Jozef, Chovanec Richard a Lenka, Lovasz Ján a Jana, Marčišová Elena, Hrkútová Antónia, Pavlatovský Marián a Kubištelová Oľga, Nekoraníková Jana, MUDr. Šupola Dušan, Šimek Miroslav, Malík Daniel, Varecha Pavol, Burkoňová Anna, Dormanová Mária, Kulla Jaroslav, Jedináková Oľga, Cipková Mária, Vavrica Miroslav, Kubačková Jozefa, Kotek Štefan, Konkolová Mária, Žideková Drahomíra, Daňková Alexandra, Brandstädterová Anna, Kubica Marián a Ivana, Cvikel Anton, Mojík Róbert, Vilimová Adela, Ďurčanský Ladislav, Závodníková Monika, Jánsky Milan, Hoďáková Ľubica, Hanacek Jozef a Vojtková Renáta, Bongilaj Miroslav, Cviklová Daniela
10. z toho 7 žiadostí, ktoré nespĺňali náležité podmienky:
Vagenfal Miroslav a Martina, Nemec Emil, Kováčiková Mária, Hrkútová Antónia, MUDr. Dušan Šupola, Daňková Alexandra, Brandstädterová Anna

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. žiadosť Petra Pšenicu majiteľa prevádzky KVETINÁRSTVO o prenajatie priestoru garáže Domu služieb za účelom rozšírenia prevádzky o poskytovanie pohrebných služieb
2. žiadosť MŠ Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie hračiek pre deti vo výške 100,- Sk na jedno dieťa
3. celoobecnú kultúrnu akciu pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša
4. pridelenie štyroch 3 izbových bytov:
Ježíková Sláva, Lovasz Ján, Cipková Mária, Žideková Drahomíra
5. pridelenie 6 dvojizbových bytov:
Varecha Anton, Cviklová Daniela, Ehlová Antónia, Sojková Tatiana, Hoďáková Ľubica, Mehešová Daniela
6. pridelenie štyroch 1 izbových bytov:
Ďurčanský Ján, Vilimová Adela, Kysela Jozef, Belová Kamila

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť Davida Šmíru, obchodného zástupcu firmy Labyrint s.r.o. o preplatenie sumy za nákup podlahovej krytiny do miestnosti bývalej opravy obuvi, ktorá ma bola Uznesením OZ č. 4/2002 schválená ako kancelárske priestory
2. žiadosť p. Boženy Strkáčovej, ktorú tlmočil starosta obce o poskytnutie finančných prostriedkov na dostavbu rodinného domu
3. 7 žiadostí:
Vagenfal Miroslav a Martina, Nemec Emil, Kováčiková Mária, Hrkútová Antónia, MUDr. Dušan Šupola, Daňková Alexandra, Brandstädterová Anna a to z dôvodu, že nespĺňali náležité podmienky

D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. Vladimírovi Sojkovi podať písomnú žiadosť prostredníctvom svojho zamestnávateľa

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada