Obec Vysoká nad Kysucou zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, ktorí si do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí o vyrúbení daní a poplatkov nesplnili daňovú povinnosť a daňových dlžníkov, ktorí si daňovú povinnosť za predchádzajúce roky nesplnili do dátumu aktualizácie.


Zoznam daňových dlžníkov obce je aktuálny k 26. 01. 2017.

P.č. Meno a priezvisko Súpisné číslo / adresa Dlžná suma na dani z nehnuteľností () Dlžná suma na  ostatných poplatkoch ()
1. Antónia Adamčíková 763 8,11 8,03
2. Roman Altof 1097 3,86 58,46
3. Juraj Baláž  612 7,21 16,96
4. Vlasta Balážová      612 0,00 410,51
5 Iveta Balážová 225 6,91 166,43
6. Oľga Barčáková 621 0,00 164,50
7. Róbert Baláž 9 9,45 0,00
8. Peter Blaštica  9 0,00 125,97
9. František Bongilaj 554 0,00 253,49
10. Regina Bongilajová 554 0,00 146,40
11. Berta Bongilajová 525 0,00 313,61
12. Marta Bongilajová 526 0,00 253,40
13. Eva Bongilajová 556 8,20 141,01
14. Alica Bongilajová 1093 0,00 98,70
15. Natália Bongilajová 427 0,00 164,50
16. Marcel Bongilaj 556 0,00 91,50
17. Miroslav Bongilaj 556 0,00 91,50
18. Carr John Kenneth Škótsko 19,48 0,00
19. Emília Cisaríková 765 18,02 0,00
20. Branislav Činčala 663 20,44 328,64
21. Rudolf Číž  469 63,85 137,97
22. Eva Danielová 336 6,64 245,33
23. Ladislav Doboš  439 43,50 34,32
24. Vítězslav Duksa Ostrava 18,50 0,00
25. Erika Futáková 673 463,20 0,00
26. Jozef Gajdica  43 0,00 122,01
27. Terézia Gajdošová 457 0,00 33,85
28. Daniela Gracíková Čadca 0,00 18,30
29. Ján Hluší 1097 0,00 252,11
30. Emília Holáková 1119 0,00 60,86
31. Veronika Janitová 621 34,56 92,01
32. Miroslav Jánsky Ostrava 0,00 18,30
33. Milan Jedinák  136 46,36 334,10
34. Ján Kaňak 1103 0,00 232,77
35. Roman Kubica 636 51,29 88,45
36. Rudolf Kubica 813 37,24 293,35
37. Emília Kupšová 232 70,17 63,05
38. JUDr. Anton Kupšo 1233 32,74 109,80
39. Terézia Lisková 67 23,27 0,00
40. Zdenko Martinák 685 48,30 0,00
41. Anna Matejová Albrechtice 43,76 0,00
43. Michal Mázor Bratislava 20,90 41,85
44. Marián Michalisko 2 12,60 18,30
45. Alena Minárová 115 79,11 159,88
46. Pavol Najdek 1246 56,98 141,57
47. Mária Najdeková 1246 20,06 0,00
48. Ľubomíra Odrobiňáková Koliba 1310 159,90 198,00
49. Jarmila Olšarová 1097 50,98 237,91
50. Zdena Ošípaníková 189 16,38 45,03
51. Soňa Pappová 1318 33,30 80,69
52. Helena Putoríková 279 1518,08 0,00
53. Milan Pavlík 1112 15,27 109,80
54. MUDr. Katarína Popracová Piešťany 10,15 0,00
55. Drahomír Ritnošík Turzovka 59,80 0,00
56. Peter Sekera Ostrava-Jih 58,25 21,78
57. Stanislav Sojčák 631 53,05 45,68
58. Jozef Sousedík Ostrava 0,00 23,10
59. Mgr. Ján Staník Turzovka 8,94 0,00
60. Božena Strkáčová 427 0,00 18,90
61. Rudolf Šamaj 639 21,30 18,30
62. Ján Šupčík 374 23,00 0,00
64. Jaroslav Troják 440 32,67 30,66
65. Stanislav Varecha 398 43,15 72,63
66. Róbert Vrbinár  437 19,63 52,44
67. Pavol Zajac 627 0,00 15,55
68. Radoslav Zemančík 415 0,00 29,08
70. Ľubomír Žihala 1000 26,60 0,00
71. AFC-ZTS, a.s. 1287 3091,72 454,08
72. Drevovýroba-Jantoš 434 153,94 126,72
73. STAV-COLOR INVESTIČNÁ Senec 29,98 0,00