thumb vrchrieka2017 013V neďeľu 1. októbra 2017 kroky pútnikov a veriacich viedli do hôr v osade Vrchrieka. Tu v časti - na Lazoch stojí obnovená kaplnka Panny Márie Lurdskej. Pri nej sa stretli pútnici, aby spoločnou modlitbou svätého ruženca prosili Pannu Máriu o vyslyšanie.

Pri každej kaplnke vládne vymodlený kľud a pokoj, ku ktorému v túto krásnu slnečnú nedeľu prispelo svojou modlitbou viac ako 160 pútnikov. Veľké poďakovanie patrí dôstojnému pánovi farárovi Jurajovi Bunčiakovi, ženskému speváckemu zboru Vysočanka, manželom Adamčíkovcom, manželom Kováčikovcom, pánovi Rybičkovi, pánovi Mlakytovi, všetkým ženičkám, ktoré napiekli množstvo sladkých a slaných dobrôt. Nemalá vďaka však patrí všetkým, ktorý prišli modlitbou svätého ruženca vymodliť kľud a pokoj k vrchrieckej kaplnke. Pán Boh zaplať.

 

Text: Mgr. Alžbeta Varechová