Zápisnica č. 1/2001 až  č. 7/2001 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného v roku 2001 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 8/1999 zo schôdze obecného zastupiteľstva konanej 10. 12. 1999 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného v roku 2000 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.