Zápisnica č. 2/2005 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 18. 4. 2005 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1/2005 zo slávnostnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 11. 2. 2005 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1 až 6/2004 zo slávnostnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného v roku 2004 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1 až 9/2003 z ustanovujúcej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného v roku 2003 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1 až 6/2002 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného v roku 2002 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1/2001 až  č. 7/2001 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného v roku 2001 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 8/1999 zo schôdze obecného zastupiteľstva konanej 10. 12. 1999 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného v roku 2000 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.