Zápisnica č. 3/2007 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  20. 4. 2007 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 3/2007 v pdf formáteSample Image

Zápisnica č. 2/2007 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  5. 3. 2007 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č 2/2007 v pdf formáteSample Image

Zápisnica č. 1/2007 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  20. 2. 2007 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č 1/2007 v pdf formáteSample Image

Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2007 - príjmová časť: Sample Image

Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2007 - výdavková časť: Sample Image

Zápisnica č. 6/2006 z ustanovujúcej schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  19. 12. 2006 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č 6/2006 v pdf formáteSample Image

Zápisnica č. 5/2006 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 16. 11. 2006 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č 5/2006 v pdf formáteSample Image

Zápisnica č. 4/2006 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 8. 9. 2006 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 4/2006 v doc formáte Sample Image

Zápisnica č. 3/2006 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 9. 6. 2006 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 3/2006 v doc formáte

Zápisnica č. 2/2006 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 21. 4. 2006 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 2/2006 v doc formáte

Zápisnica č. 1/2006 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 16. 2. 2006 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1/2006 v doc formáte