Zápisnica č. 8/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 10. 12. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 8/20211.21 MB