Zápisnica č. 7/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 05. 11. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 7/20211.14 MB