Zápisnica č. 6/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 07. 09. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 6/20211.86 MB