Zápisnica č. 5/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 17. 8. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 5/2021429.85 KB