Zápisnica č. 4/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 18. 6. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 4/20211.28 MB