Zápisnica č. 2/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 25. 3. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 2/2021762.73 KB