Zápisnica č. 1/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 9. 2. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 1/2021719.45 KB