Zápisnica č. 6/2020 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 10. 11. 2020 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 6/20202.09 MB