Zápisnica č. 5/2020 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 10. 9. 2020 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 5/20201.82 MB