Zápisnica č. 3/2020 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 26. 5. 2020 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 3/2020271.68 KB