Zápisnica č. 1/2020 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 26. 2. 2020 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 1/2020364.70 KB