Zápisnica č. 8/2019 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 28. 11. 2019 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 8/2019321.58 KB