Zápisnica č. 5/2019 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 15. 08. 2019 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 5/2019691.55 KB