Zápisnica č. 4/2019 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 10. 07. 2019 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 4/2019246.44 KB