Zápisnica č. 5/2016 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2014 - 2018, konaného 17. 05. 2016 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 5/2016523.34 KB