Zápisnica č. 3.1/2016 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2014 - 2018, konaného 02. 04. 2016 v elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ vo Vyšnom Kelčove.

pdfZápisnica č. 3.1/2016307.85 KB