Zápisnica č. 5/2013 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2010 - 2014, konaného 7. 6. 2013 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 5/2013 v pdf formáte alt