Zápisnica č. 4/2012 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2010 - 2014, konaného 28. 6. 2012 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 4/2012 v pdf formáte alt