Zápisnica č. 3/2012 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2010 - 2014, konaného 29. 5. 2012 v reštaurácii Požiarnik vo Vyšnom Kelčove.

Zápisnica č. 3/2012 v pdf formáte alt