Zápisnica č. 5/2011 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2010 - 2014, konaného 21. 10. 2011 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 5/2011 v pdf formáte alt