Zápisnica č. 1/2011 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2010 - 2014, konaného  8. 3. 2011 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1/2011 v pdf formáte alt


Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2011
v pdf formáte alt