Zápisnica č. 7/2010 z ustanovujúcej schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2010 - 2014, konaného  21. 12. 2010 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Zápisnica č. 7/2010 v pdf formáte alt