VZN č. 4/2003 o miestnych komunikáciách.

VZN č. 4/2003pdf formáte Sample Image