VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov obce.

VZN č. 1/2004pdf formáte Sample Image


 

VZN č. 4/2003 o miestnych komunikáciách.

VZN č. 4/2003pdf formáte Sample Image