VZN č. 7/2008 o záväznej časti Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 7/2008pdf formáte Sample Image

VZN č. 4/2008 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 4/2008pdf formáte Sample Image

VZN č. 3/2008 o dodržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území Obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 3/2008pdf formáte Sample Image

VZN č. 3/2005 povodňový plán záchranných a bezpečnostných prác obce.

VZN č. 3/2005 v pdf formáte Sample Image

VZN č. 3/2004 o používaní symbolov obce.

VZN č. 3/2004pdf formáte Sample Image

VZN č. 4/2003 o miestnych komunikáciách.

VZN č. 4/2003pdf formáte Sample Image