Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká nad Kysucou je zmena výšky príspevku na stravovanie a to úpravou znenia Čl. 2, §1, bod I. Všeobecne – záväzného nariadenia č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká nad Kysucou.

pdfDodatok č. 1 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká nad Kysucou522.12 KB08/09/2021, 20:13