Toto VZN upravuje podmienky nájmu nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou a ktoré obec prechodne alebo trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh s cieľom zabezpečiť efektivitu pri nakladaní s obecným majetkom.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 7/2021 o prenájme nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou577.92 KB21/06/2021, 14:23