Účelom tohto VZN je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho a primárneho vzdelávania v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou:

a) Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou,

b) Alokované pracovisko, Ústredie 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou,

c) Alokované pracovisko, Vyšný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o zápise na pred primárne a primárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 566.40 KB21/06/2021, 12:49