Účelom tohto všeobecne - záväzného nariadenia je stanoviť podmienky a postup, na základe ktorých obec Vysoká nad Kysucou poskytuje pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti:

  1. jednorazovú dávku v hmotnej núdzi,
  2. mimoriadnu dávku na pomoc občanovi,
  3. povinnosti občana vrátiť dávku alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom, alebo vo vyššej sume, ako patrila.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 3/2021 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad Kysucou565.13 KB26/03/2021, 19:27